pondělí 4. března 2013

72 VZÁCNÝCH SLOV: "VROUCÍ" (4/72)
K obohacení našeho osobního vztahu s Pánem přinášíme sérii 72 VZÁCNÝCH SLOV. Vycházíme z materiálu, který v roce 2011 připravila pro svou konferenci církev v Irvine. Věříme, že může přinést mnohý duchovní užitek všem Božím dětem, které milují Pána a v nichž je touha po novém oživení. Kéž všichni osobně vstoupíme do hlubšího prožívání Krista pro vybudování Jeho Těla a přípravu Jeho nevěsty.


První skupina slov

Slova, která definují náš osobní vztah s Pánem


VROUCÍ (4/72)


Biblické texty: Pís 1,2; Jr 2,2; L 7,38.45; 15,20; Ř 8,15-16; 2K 11,2; J 15,15
Vysvětlivky v Recovery Version: Ex 20,62; Pís 1,21; Ga 4,64
Písně: 169, 556, 1155, 1159, 1154, Božská romance

Modlete se nad těmito klíčovými verši...


Píseň písní 1,2 Kéž políbí mě polibkem svých úst! Vždyť lepší je tvé laskání než víno.
Jeremjáš 2,2 Jdi a volej k Jeruzalému: Toto praví Hospodin: Pamatuji na tebe, na oddanost tvého mládí, na lásku tvého zasnoubení, kdy jsi za mnou chodila pustinou, zemí neosetou.
Lukáš 7,38 A s pláčem se postavila zezadu k jeho nohám, slzami začala smáčet jeho nohy a otírat je svými vlasy, vroucně líbala jeho nohy a mazala je vonným olejem. 45 Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala vroucně líbat mé nohy.
Římanům 8,15  Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!

Úryvky ze služby...


Celá Bible je božská romance. To znamená, že Bible je velmi romantická kniha. To platí zejména o Písni písní. Někteří modernisté pochybují o tom, zda má být Píseň písní zařazena do Bible. Dokonce i někteří správní křesťanští učitelé mají o této knize pochybnosti.  Když jsem byl mladý, také jsem se divil, proč je taková kniha v Bibli, kniha o romanci mezi mužem a ženou. Tato kniha je portrét láskyplného vztahu mezi námi a Kristem. Podle Písně písní má být náš vztah s Pánem velmi romantický. Není-li mezi námi a Pánem Ježíšem žádná romance, potom jsme nábožní křesťané, nikoli romantičtí křesťané. Chcete-li vědět, co mám na mysli romancí, povzbuzuji vás, abyste modlitebně četli Píseň písní. Modlitební čtení této romantické knihy způsobí, že se stanete romantickými s Pánem. Budete bez sebe láskou k Němu. Bible je božská romance a náš vztah s Pánem by měl být stále romantičtější (Life-study of Exodus, kapitola 5).
John Nelson Darby, který se dožil 84 let a nikdy se neoženil, měl takovou vroucí lásku plnou náklonnosti. Jednou večer, když byl již pokročilého věku, zůstal sám v hotelu, a když uléhal k spánku, řekl: „Pane, stále Tě miluji.“ Když jsem o tom četl, hluboce se mě to dotklo a zatoužil jsem mít takovou vroucí lásku k Pánu Ježíši. Nyní mohu dosvědčit, že jako starší člověk miluji Pána mnohem více než zamlada. Nedávno jsem strávil čas důvěrnou, vroucí modlitbou k Pánu v jisté záležitost, a ve své modlitbě jsem Mu řekl: „Pane Ježíši, miluji Tě.“ Zatímco jsem se modlil, znovu jsem se zamiloval do Pána Ježíše (Life-study of Psalms, kapitola 20).
Apoštol Jan mohl spočívat v Ježíšově náruči (J 13,23). Jak to bylo osobní a vroucí! Sám Bůh, sám Pán, kterého hledáme, strojí hostinu a zve nás, abychom s Ním hodovali (Zj 3,20). Musíme mít takový osobní a vroucí kontakt s Pánem. Jestliže někomu napíšeme dopis, určitým způsobem ho to ovlivní. Ale pokud toho člověka osobně a vroucně navštívíme a kontaktujeme, bude to něco úplně jiného (Crystallization-study of Song of Songs, kapitola 1).

Žádné komentáře:

Okomentovat