pátek 8. června 2012

Letní distribuce ve Spojeném království 2012


DVE ČASTI DISTRIBÚCIE 

Olympijský oheň (od 19 mája do 27 júla) 

Od 19 mája do 27 júla bude celým Spojeným Kráľovstvom prenášaný Olympijský oheň, ktorý prejde cez viac než 1000 miest, mestečiek a dedín v Anglicku, Severnom Írsku, Škótsku a Welse. Našim bremenom je poslať materiály a tímy svätých, aby podporili miestnych svätých v distribuovaní biblií, keď bude olympijský oheň prechádzať ich mestom.

Počas sedemdesiatich dní putovania olympijského ohňa, sa tento oheň dostane do okruhu šesnástich kilometrov, asi 95% ľudí žijúcich v UK. To znamená, že väčšina tých, ktorí dostanú nový zákon, budú miestni ľudia.

Distribúcia počas putovania olympijského ohňa začala v sobotu 19 mája keď oheň prechádzal mestom Plymuth a bude pokračovať každý týždeň až do otváracieho ceremoniálu. Správy z prvých dvoch miest, Plymuth a Exteter sú veľmi povzbudzujúce, keďže takmer všetky biblie boli rozdané miestnym Britským ľuďom z týchto miest. Mnohí z nich sú mladí ľudia a mladé rodiny.

K miestnym svätým z Plymuthu a Excetra sa na distribúciu pripojilo 21 svätých z Londýna a Cardiffu. Keďže 50 000 očakávaných výtlačkov Nového Testamentu ešte nedorazilo, boli sme limitovaní tým čo sme mali k dispozícii. Počas troch hodín, ktoré sme priemerne mali na jedno mesto sme rozdali všetky biblie určené pre tento týždeň – približne 250 kusov. Okrem toho sme mali ďalšie požiadavky na Nový testament, ktoré budú vybavené len čo dorazia ďalšie biblie. V týchto dvoch mestách si zhruba 30% tých ktorí dostali bibliu vyžiadalo ďalší kontakt. Títo ľudia budú kontaktovaaní miestnymi svätými.

Títo distribuujúci svätí napísali: „Zatiaľ, čo sa od mesta k mesta prejavujú zlepšenia, je medzi svätými, zúčastnenými na distribúcii a tímom „Biblie pre Európu“ z Londýna nádherná koordinácia. Veríme, že je tu potreba, aby sa takáto distribúcia uskutočňovala a zrodila prostredníctvom jednomyseľnej modlitby od mesta k mestu. Čím viac sa budú môcť svätí z iných lokalít zúčastniť a zmiešavať sa z distribuujúcimi mestami, tým vyššia bude morálka, posilnenie a vplyv.“

Olympijské hry (od 27 júla do 12 augusta) a Paralympijské hry (od 28 augusta do 9 septembra)  

Londýnske Olympijské a Paralympijské hry sú najväčším športovým podujatím na svete tohto roku s účasťou 200 krajín a očakávaným predajom desiatich miliónov vstupeniek. Bude vytvorených 34 Olympijských centier v Londýne, niekoľko ďalších v iných Britských mestách a 21 Paralympijských centier. Organizátori chcú aby všetci diváci cestovali na podujatia verejnou dopravou, išli peši, alebo bicyklom. Z čoho vyplýva, že všetci budú na uliciach a tým dosiahnuteľní.

Distribúciu plánujeme v celom meste, na miestach podujatí, ako aj vonkajších priestranstvách, kde budú zhromaždení ľudia, aby sledovali podujatia na veľkoplošných obrazovkách v Londýne a iných dôležitých mestách v celom UK. Mnohé tieto vonkajšie priestranstvá sa nachádzajú v blízkosti olympijského parku a môžu pojať až 10 000 ľudí sediacich na trávnikoch.

Kníhkupectvo Amana a kaviareň v centrálnom Londýne bude pre túto distribúciu taktiež veľkou výhodou. Nachádza sa iba niekoľko krokov od stanice King Cross St Pancras, jednej z hlavných staníc v Londýne, z ktorej bude premávať nový rýchlovlak do Olympijského parku.

Ďalej

Ako doplnok k novému zákonu dostanú ľudia knihu Základné prvky kresťanského života. Táto knižočka obsahuje: Tajomstvo ľudského života, Istota, bezpečnosť a radosť zo spásy, Drahocenná Kristova krv, Volanie na Pánovo meno, Kľúč k prežívaniu Krista – ľudský duch. Predpokladáme, že budeme mať mnoho ohlasov na ďalší kontakt a tešíme sa na starostlivosť o týchto ľudí.

Ako mať účasť

Srdečne pozývame všetkých svätých, aby sa k nám pripojili v modlitbe, finančnom príspevku a distribúcii biblií. Aby bolo uskutočňované toto bremeno, je potrebné, aby celé telo malo účasť v týchto troch oblastiach. Ďalšie detaily a spôsob ako mať účasť a aktualizácia distribúcie je na stránke:

Veríme, že to bude nádherný čas zmiešavania a skutočného požehnania pre svätých v Európe. Dúfame, že mnoho svätých z Európy a zámoria sa k nám v UK bude môcť toto leto pripojiť.

Prosíme všetkých, ktorí by sa chceli pripojiť k distribúcii, aby sa prihlásili čo najskôr na horeuvedenej webovej adrese. Tí, ktorí prídu počas putovania olympijského ohňa, budú mať možnosť pripojiť sa k miestnym svätým v rôznych lokalitách na distribúciu počas týchto udalostí. Tí, ktorí prídu počas samotných olympijských hier ostanú v oblasti Londýna a budú v skupinách vyslaní do rôznych olympijských centier v meste.

Tí, ktorí by chceli prispieť na tlač RCV pre bezplatnú distribúciu, môžu zasielať svoje príspevky do LSM.

„Nemusíme robiť až tak priveľa. Potrebujeme iba ísť s čistým srdcom, bez čohokoľvek, čo by bolo pre nás samých, všetko musí byť pre Neho. Iba vídite so všetkými pravdami a čítajte ľuďom Recovery verziu. Ubezpečujem vás, že takto získate niekoho každý týždeň. (Witness Lee, Tréning pre starších, kniha 8, Životný pulz Pánovho súčastného pohybu, str 126)

Nech Pánovo Slovo počas tohto času beží.

Milosť nech je so všetkými svätými.

Svätí slúžiaci v tíme Biblie pre Európu.

čtvrtek 5. dubna 2012

Žalm 84

1Pro vedoucího chval -- na gittít. Žalm synů Kórachových. 2Jak milé jsou tvé příbytky, Hospodine zástupů! 3Má duše touží, ano chřadne steskem po Hospodinových nádvořích; mé srdce i tělo radostně volá k živému Bohu. 4I vrabec si najde domov, i vlaštovka má hnízdo, kam klade svá mláďata… Tvé oltáře, Hospodine zástupů, můj králi a můj Bože! 5Blahoslavení jsou ti, kdo přebývají ve tvém domě a stále tě chválí! Sela. 6Blahoslavený je člověk, jehož síla je v tobě, který je odhodlán putovat. 7Procházejí údolím balzámovníku a učiní je pramenem, nadto jeraný déšť halí požehnáním. 8Putují -- stále silní -- a objeví se před Bohem na Sijónu. 9Hospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbu. Naslouchej, Bože Jákobův! Sela. 10Štíte náš, Bože, viz, pohleď na tvář svého pomazaného! 11Den ve tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde. Zvolím radějistát na prahu v domě svého Boha, než pobývat ve stanech ničemů. 12Vždyť Bůh Hospodin je slunce i štít. Hospodin dává milost i slávu, neodepře dobro těm, kdo žijí bezúhonně. 13Hospodine zástupů, blahoslavený je člověk, který doufá v tebe! 

sobota 11. února 2012

Mezinárodní akce v roce 2012

Událost
Datum
Kontakt
Videoškolení
Praha, ČR
17.-18. a 24.-25. března
ITERO – Mezinárodní školení pro starší a zodpovědné bratry
Anaheim, CA, USA
30. března – 1. dubna
Living Stream Ministry
+1 714 236-8456
register@lsm.org
Jarní evropská konference pro vysokoškoláky
Cefn Lea, Wales, UK
30. března – 2. dubna
+44 1708 380 310
collegeconf@ukypw.org
Školení pro evropské bratry
Bower House, Londýn, UK
4.-5. dubna
+44 1708 380 301
trainings@amanatrust.org.uk
Mezinárodní konference v Londýně
Londýn, UK
6.-8. dubna
+44 1708 380 330 (Tel/Fax)
conferences@amanatrust.org.uk
Týdenní školení
Bower House, Londýn, UK
30. dubna – 26. května
+44 1708 380 300
trainings@amanatrust.org.uk
Konference v Izraeli
Karei Deshe, Izrael
10.-12. května
Konference v Den obětí války
Bellevue, WA, USA
25.-28. května
Living Stream Ministry
+1 714 236-8456
Konference v Německu
Frankfurt/Main, Německo
26.-28. května
+49 30 313 1247
konferenz@lebensstrom.de
16.-17. června
+41 (0) 713 332 824
italy@amanatrust.org.uk
Letní školení
Anaheim, CA, USA
2.-7. července
Living Stream Ministry
+1 714 236-8456
register@lsm.org
29. července – 4. srpna  
Country coordinators (see website)
Dětský biblický tábor
Bratislava, SK
28.-30. srpna
ITERO – Mezinárodní školení pro starší a zodpovědné bratry
Yokohama, Japonsko
4.-6. října
Living Stream Ministry
+1 714 236-8456
Školení pro evropské bratry
Baarlo, Nizozemí
24.-25. října
+44 1708 380 301
trainings@amanatrust.org.uk
Mezinárodní mísící konference
Baarlo, Nizozemí
26.-28. října
Konference v Izraeli
Karei Deshe, Izrael
15.-17. listopadu
Konference v Den díkůvzdání
Oklahoma City, OK, USA
22.-25. listopadu
Living Stream Ministry
+1 714 236-8456
Zimní školení
Anaheim, CA, USA
24.-29. prosince
Living Stream Ministry
+1 714 236-8456
register@lsm.org