pondělí 24. února 2014

Zpráva o situaci v Kyjevě na Ukrajině

Drazí svatí,

chtěli bychom vám poděkovat za všechny modlitby za svaté a církve a za situaci na Ukrajině, zvláště v Kyjevě. Navzdory politickým protestům a násilnostem, k nimž docházelo především v Kyjevě, jsou všichni svatí v bezpečí. V dobré koordinaci mezi všemi církvemi uvažujeme, co dělat v nejhorším případě. Stavba budovy v Kyjevě pokračuje, protože se nachází v části města, která je vzdálená násilnostem. Nicméně kvůli konfliktu je dopravní situace kolem Kyjeva velmi obtížná. Očekávali jsme, že velmi brzy začneme se stavbou střechy. To, zda budeme moci pokračovat, se ještě uvidí.
Několik bodů z nedávné služby, o nichž věříme, že jsou Boží aktuální promluvou k nám, velmi pomohlo našim modlitbám. Zvláště nám pomohly body pod I. C. v 5. osnově Krystalizačního studia Genesis. Tyto body říkají, že aby se Bůh vypořádal se Svým padlým stvořením Satanem a obnovil zemi pro Své království, stvořil člověka a dal mu autoritu, aby vládl, podmanil si a dobyl vzpurnou zemi. Na základě tohoto zjevení se modlíme, abychom svázali Satanův plán a strategii pro Ukrajinu a pro lidi v této zemi. Vyhlašujeme Satanovi, že jsme LIDÉ žijící v této zemi a že jsme LIDÉ, kteří souhlasí s Boží vůlí, Boží vládou a Božím královstvím pro tuto zemi. Svazujeme bezzákonnost a bezzákonné lidi a pravomoc temnoty, která stojí za nimi. Modlíme se, jako se modlil bratr Lee za Spojené státy, aby na Ukrajině převládla Pánova obnova, aby Pán získal správné a užitečné lidi pro Své svědectví a aby všechny věci působily k budování Jeho Těla. Žádáme vás, abyste se k nám připojili v modlitbách za současnou situaci na Ukrajině.

Spolupracovníci na Ukrajině