pátek 8. června 2012

Letní distribuce ve Spojeném království 2012


DVE ČASTI DISTRIBÚCIE 

Olympijský oheň (od 19 mája do 27 júla) 

Od 19 mája do 27 júla bude celým Spojeným Kráľovstvom prenášaný Olympijský oheň, ktorý prejde cez viac než 1000 miest, mestečiek a dedín v Anglicku, Severnom Írsku, Škótsku a Welse. Našim bremenom je poslať materiály a tímy svätých, aby podporili miestnych svätých v distribuovaní biblií, keď bude olympijský oheň prechádzať ich mestom.

Počas sedemdesiatich dní putovania olympijského ohňa, sa tento oheň dostane do okruhu šesnástich kilometrov, asi 95% ľudí žijúcich v UK. To znamená, že väčšina tých, ktorí dostanú nový zákon, budú miestni ľudia.

Distribúcia počas putovania olympijského ohňa začala v sobotu 19 mája keď oheň prechádzal mestom Plymuth a bude pokračovať každý týždeň až do otváracieho ceremoniálu. Správy z prvých dvoch miest, Plymuth a Exteter sú veľmi povzbudzujúce, keďže takmer všetky biblie boli rozdané miestnym Britským ľuďom z týchto miest. Mnohí z nich sú mladí ľudia a mladé rodiny.

K miestnym svätým z Plymuthu a Excetra sa na distribúciu pripojilo 21 svätých z Londýna a Cardiffu. Keďže 50 000 očakávaných výtlačkov Nového Testamentu ešte nedorazilo, boli sme limitovaní tým čo sme mali k dispozícii. Počas troch hodín, ktoré sme priemerne mali na jedno mesto sme rozdali všetky biblie určené pre tento týždeň – približne 250 kusov. Okrem toho sme mali ďalšie požiadavky na Nový testament, ktoré budú vybavené len čo dorazia ďalšie biblie. V týchto dvoch mestách si zhruba 30% tých ktorí dostali bibliu vyžiadalo ďalší kontakt. Títo ľudia budú kontaktovaaní miestnymi svätými.

Títo distribuujúci svätí napísali: „Zatiaľ, čo sa od mesta k mesta prejavujú zlepšenia, je medzi svätými, zúčastnenými na distribúcii a tímom „Biblie pre Európu“ z Londýna nádherná koordinácia. Veríme, že je tu potreba, aby sa takáto distribúcia uskutočňovala a zrodila prostredníctvom jednomyseľnej modlitby od mesta k mestu. Čím viac sa budú môcť svätí z iných lokalít zúčastniť a zmiešavať sa z distribuujúcimi mestami, tým vyššia bude morálka, posilnenie a vplyv.“

Olympijské hry (od 27 júla do 12 augusta) a Paralympijské hry (od 28 augusta do 9 septembra)  

Londýnske Olympijské a Paralympijské hry sú najväčším športovým podujatím na svete tohto roku s účasťou 200 krajín a očakávaným predajom desiatich miliónov vstupeniek. Bude vytvorených 34 Olympijských centier v Londýne, niekoľko ďalších v iných Britských mestách a 21 Paralympijských centier. Organizátori chcú aby všetci diváci cestovali na podujatia verejnou dopravou, išli peši, alebo bicyklom. Z čoho vyplýva, že všetci budú na uliciach a tým dosiahnuteľní.

Distribúciu plánujeme v celom meste, na miestach podujatí, ako aj vonkajších priestranstvách, kde budú zhromaždení ľudia, aby sledovali podujatia na veľkoplošných obrazovkách v Londýne a iných dôležitých mestách v celom UK. Mnohé tieto vonkajšie priestranstvá sa nachádzajú v blízkosti olympijského parku a môžu pojať až 10 000 ľudí sediacich na trávnikoch.

Kníhkupectvo Amana a kaviareň v centrálnom Londýne bude pre túto distribúciu taktiež veľkou výhodou. Nachádza sa iba niekoľko krokov od stanice King Cross St Pancras, jednej z hlavných staníc v Londýne, z ktorej bude premávať nový rýchlovlak do Olympijského parku.

Ďalej

Ako doplnok k novému zákonu dostanú ľudia knihu Základné prvky kresťanského života. Táto knižočka obsahuje: Tajomstvo ľudského života, Istota, bezpečnosť a radosť zo spásy, Drahocenná Kristova krv, Volanie na Pánovo meno, Kľúč k prežívaniu Krista – ľudský duch. Predpokladáme, že budeme mať mnoho ohlasov na ďalší kontakt a tešíme sa na starostlivosť o týchto ľudí.

Ako mať účasť

Srdečne pozývame všetkých svätých, aby sa k nám pripojili v modlitbe, finančnom príspevku a distribúcii biblií. Aby bolo uskutočňované toto bremeno, je potrebné, aby celé telo malo účasť v týchto troch oblastiach. Ďalšie detaily a spôsob ako mať účasť a aktualizácia distribúcie je na stránke:

Veríme, že to bude nádherný čas zmiešavania a skutočného požehnania pre svätých v Európe. Dúfame, že mnoho svätých z Európy a zámoria sa k nám v UK bude môcť toto leto pripojiť.

Prosíme všetkých, ktorí by sa chceli pripojiť k distribúcii, aby sa prihlásili čo najskôr na horeuvedenej webovej adrese. Tí, ktorí prídu počas putovania olympijského ohňa, budú mať možnosť pripojiť sa k miestnym svätým v rôznych lokalitách na distribúciu počas týchto udalostí. Tí, ktorí prídu počas samotných olympijských hier ostanú v oblasti Londýna a budú v skupinách vyslaní do rôznych olympijských centier v meste.

Tí, ktorí by chceli prispieť na tlač RCV pre bezplatnú distribúciu, môžu zasielať svoje príspevky do LSM.

„Nemusíme robiť až tak priveľa. Potrebujeme iba ísť s čistým srdcom, bez čohokoľvek, čo by bolo pre nás samých, všetko musí byť pre Neho. Iba vídite so všetkými pravdami a čítajte ľuďom Recovery verziu. Ubezpečujem vás, že takto získate niekoho každý týždeň. (Witness Lee, Tréning pre starších, kniha 8, Životný pulz Pánovho súčastného pohybu, str 126)

Nech Pánovo Slovo počas tohto času beží.

Milosť nech je so všetkými svätými.

Svätí slúžiaci v tíme Biblie pre Európu.