neděle 3. února 2013

Co děláme na nedělním setkání?


Neděle je den Páně

Neděli nazýváme dnem Páně. Jedná se o první den v týdnu, den Pánova vzkříšení. Od počátků církve se křesťané společně scházeli v den Páně, aby si připomínali Pána a sdíleli Boží Slovo.

  • První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba. Pavel s nimi rozmlouval… a protáhl svou řeč až do půlnoci. (Skutky 20,7)
  • V den Páně jsem se ocitl v duchu… (Zjevení 1,10)

Program našeho setkání v den Páně

Pánův stůl (9.30 - 10.30 hod)

U Pánova stolu (při tzv. Večeři Páně) lámeme chléb a pijeme kalich, abychom si připomínali našeho Pána Ježíše Krista. Zatímco máme podíl na chlebu a kalichu, zpíváme chvalozpěvy a chválíme Pána.
  • Pak vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás dává. To čiňte na mou památku.  A právě tak vzal po večeři kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá.“ (Lukáš 22,19-20)

Prorokovací setkání (10:30 – 11:30 hod)

Prorokovat znamená především mluvit Boží Slovo. Nemáme žádného ustanoveného kazatele, který by prorokoval, protože Bible říká, že prorokovat můžeme všichni. Bratři a sestry v církvi jsou každý týden povzbuzováni, aby četli Svaté Slovo pro ranní obživení a během setkání v den Páně se pak sdíleli o tom, z čeho se těšili. Nicméně je možné se sdílet i na nějaké jiné téma.
  • Jeden po druhém můžete všichni prorokovat, aby se všichni učili a všichni byli povzbuzováni. (1. Korintským 14,31)

Žádné komentáře:

Okomentovat