pátek 15. února 2013

Jednoduchý způsob, jak číst Bibli s modlitbou


Boží Slovo je duchovní semeno, které nás zachraňuje a znovuzrozuje, duchovní dech, který nás udržuje živými a zapálenými, duchovní mléko pro náš růst a výživu a duchovní pokrm, který nám dává sílu vítězit nad Ďáblem a budovat církev. Modlitebním čtením slova je naše srdce plné radosti a Pán nás osvěcuje, aby nás vedl. Apoštol Pavel řekl, že máme brát slovo Boží každou modlitbou a prosbou v duchu. Následuje jednoduchý způsob, jak přijímat Slovo modlitbou. Tento způsob si můžeme ukázat na Janovi 6,63. Nejprve verš přečtěte: „Duch je ten, který obživuje, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život.“ Zopakujte jeho část: „Duch je ten, který obživuje.“ Zdůrazněte část, která se vás dotkla: „Duch obživuje.“ Vztáhněte ji na sebe: „Duch mě obživuje.“ Modlete se: „Ó Pane, chci život z Tvého Ducha. Obživ mě svým Duchem. Ó Pane Ježíši, miluji tvé slovo. Promlouvej ke mně svá slova. Potřebuji Tvého Ducha a Tvůj život. Ať mě Tvůj Duch obživí skrze Tvé slovo. Amen.“

Žádné komentáře:

Okomentovat