čtvrtek 28. února 2013

Hledáte lásku?


Každá lidská bytost byla stvořena se schopností milovat a být milována. Láska je lidská ctnost. Důvodem je, že každá lidská bytost je učiněna k Božímu obrazu, a Bible nám říká, že Bůh je láska (1J 4,8.16). Láska je sama přirozenost Božího bytí a Boží podstaty. Ačkoli vám možná někdo řekl, že vás miluje nebo že se do vás zamiloval, nikdo nemůže říct, že je láska. Pouze Bůh sám je láska.
Kde je láska, tam musí být i objekt této lásky. Bible nám ukazuje, že Bůh je láska, a také nám ukazuje, že Bůh miluje svět (J 3,16). Bůh je láska a nemůže jinak než milovat člověka. Lidská láska se může změnit. V jeden moment milujeme a v příští chvíli nenávidíme, dokonce, i když nechceme. Ale u Boha není žádná změna. Boží láska nikdy nevychladne. Bůh miluje člověka bez ohledu na to, jak moc Ho odmítáme, zkoušíme a popíráme. Bůh je stále láska.
A to není všechno. Nejen že nás Bůh miloval, ale On také svou lásku poslal (1J 4,9-10). Jestliže je tu láska, musí se projevit. List Římanům v Bibli nám říká, že „Bůh projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní“ (Římanům 5,8). Jsme hříšníci, kteří potřebují být spaseni, a nedokážeme spasit sami sebe. Ale Bůh nás miloval. Jelikož Bůh je láska a protože člověk zhřešil, Bůh vložil všechny naše hříchy na Krista a vypořádal se s naším problémem hříchu. Když vidíme Kristovu smrt na kříži, vidíme velmi líbezný projev Boží lásky.
Boží touhou je, abychom reagovali na Jeho lásku tím, že budeme milovat Jeho. Bůh nejprve miloval nás (1J 4,19) a dnes se chce dotknout svým srdcem našeho srdce (Ozeáš 11,4). Srdce je velmi zvláštní. Nereaguje na myšlenky, musí se jej dotknout láska. Ačkoli se zdá, že naše srdce vždy miluje něco jiného než Boha, při čtení Bible si uvědomujeme, že Bůh chce naše srdce a naši lásku a že vykonal vše nezbytné, aby nás zasáhl svou láskou.
Obraťte své srdce k Bohu a přijměte Ho jako lásku. Vyslovte jednoduchou modlitbu:
Pane Ježíši, děkuji Ti, že jsi mě zasáhl svou láskou.
Věřím, že jsi za mě zemřel na kříži a vstal z mrtvých, abys byl mým životem. 
Vejdi do mě. Dávám Ti své srdce a dávám Ti svou lásku.
Budeme rádi, budete-li nás kontaktovat, abychom se mohli spolu sdílet o této pravdě či jiných otázkách.

Žádné komentáře:

Okomentovat