úterý 18. října 2011

Břemena týkající se Evropy (16. října 2011)

1) Dopad ITERO (Školení pro starší a zodpovědné bratry) na vedoucí a místní církve v Evropě
Celkem 820 starších a zodpovědných bratrů z 51 zemí se zúčastnilo podzimního ITERO v Baarlo v Nizozemí ve dnech 6.-8. října. 249 bratrů bylo z Evropy a 106 z rusky mluvícího světa. Pán od zpustošení způsobeného bouří na konci 80. let 20. století vykonal mnohé pro rozšíření a ustanovení svého svědectví v Evropě. V posledních 12 letech počet svatých v Evropě vzrostl téměř pětinásobně. V současné době je 73 místních církví ve 23 zemích se 2550 svatými. Navíc se svatí setkávají i v dalších 62 městech v Evropě, kde ještě nezačali mít Pánův stůl. Chvála Jemu za vítězství nad Jeho nepřítelem v Evropě! Prosím, modlete se za následující:
  • Aby Pán ve všech místních církvích v Evropě pevně ustanovil čtyři veliké pilíře pravdy, života, církve a evangelia.
  • Aby Pán nadále mísil spolupracovníky, vedoucí bratry, místní církve a svaté v Evropě kvůli vzájemnému budování Těla Kristova a projevu jednoho nového člověka.
  • Aby Pán nadále šířil své svědectví v Evropě a aby dal povstat zlatým svícnům ve více evropských městech.
2) Práce na kampusech v celé Evropě
V Evropě začíná zimní semestr. Modlete se, prosím, aby mnoho nových studentů bylo otevřených Pánu a svatým.
3) Knihkupectví v centru Londýna
Prosím, modlete se:
·   Za dokončení přestavby a otevření knihkupectví před koncem října.
· Aby skrze knihkupectví bylo rozséváno semeno služby v Londýně, Spojeném království, Evropě i jinde.
4) Následný kontakt s příjemci Rhemy—to je hlavní neustálé břemeno
5) Vzbuzení Pánova svědectví v Lisabonu, Krakově, Budapešti, Vídni, Sofii a dalších důležitých městech v Evropě. 

Žádné komentáře:

Okomentovat